MAKALELER

MESLEKTAŞLARIMIZDAN MESLEĞİMİZ İLE İLİGLİ YAZDIKLARI MAKALERLERDEN BAZILARI

MAHKEMELERDE BİLİRKİŞİLİK ÜZERİNE BİR DENEME,

Konuyu Mali Müşavirlik mesleği üzerinden ele alacağım, tabi sorunlar tüm bilirkişilik müessesesi için aynı olsa da... Tüm meslektaşlarım bilirler, mahkemelerde bilirkişilik yapmak için gerekli çok usandırıcı ve trajikomik bir usul uygulanmaktadır. Öncelikle bir...

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

Mali Müşavir meslektaşlarımın çok iyi bildiği ama kullanmaktan pek te haz etmediği bir mekanizmadır bu kanunen kabul edilmeyen giderler. Kısaca KKEG diye kullanırız. Yasa koyucunun hangi maksatla böyle bir formül geliştirdiğini bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki fazla...

 POLİTİKA VE İLKELER

Türkiye'deki siyasi yapıyı Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde analiz edecek olursak, bu seçimler CHP ve MHP'nin iddia ettiği gibi rüşvet ve ahlaksızlıkla dürüstlük ve etik değerler arasında yapılan bir tercih miydi? Yoksa çıkarlar uğruna feda edilen tüm değerler...

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİLİK

Öncelikle işe Bağımsız Denetim süreciyle ortaya çıkan durumu analiz ederek başlayalım. TÜRMOB'un yapısını incelersek 91.762 üyesi bulunduğu bu üyelerin 11.856'sının SM olduğu ve kapsam dışı kaldığını görüyoruz. Kapsam dışı kalan bir diğer kesim ise lisans mezunu...

MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK ÖRGÜTLENMESİNE GENEL BAKIŞ

Meslektaşlarımın bildiği gibi meslek yasamız 13.06.1989 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aradan geçen 24 yılda Mali Müşavirlik mesleğinin geldiği noktaya bakarak bir değerlendirme yaparsak çok mesafeler aldığımızı söyleyebiliriz. Meslek...

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİNDE 50 YIL GERİDE KALDI

Antalya Altın Portakal Film Festivali yarım asırlık serüvenini tamamladı, Dünyadaki örneklerine bakarak festivali değerlendirmek ve potansiyelinin daha iyi anlaşılması adına bir karşılaştırma yaparsak hüzünlü ama umudumuzu da kaybetmememiz gereken bir tablo karşımıza...

Yeni Nesil Pos Cihazları

Yeni Nesil Pos Cihazları I - GİRİŞ                                                                      15.06 2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra No'lu VUK Genel Tebliğinde, "yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve...

ARTIK “e-fatura” DÖNEMİ BAŞLIYOR…

Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemelerle elektronik fatura (e-fatura) oluşturulmasına, iletilmesine, muhafazasına ve istendiğinde ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenlemelere göre; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ...

İnternet Sitesi Kurma Mecburiyeti Başladı

Bugüne kadar kendi iradeleriyle sanal âleme açılan şirketler, artık zorunlu olarak internet sitesi kurmak zorunda kalacak. İlk önce tüm mükellefler için geçerli olan ve birçok bilgiyi bulundurmayı gerektiren bu zorunluluk, yapılan değişiklikle daha sınırlı mükellef...