Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemelerle elektronik fatura (e-fatura) oluşturulmasına, iletilmesine, muhafazasına ve istendiğinde ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre;

  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 yılında mal alan ve 25 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler ile

 

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 yılında mal alan ve 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflere,

 

1 Eylül 2013 tarihine kadar e-fatura uygulamasına başvurma ve 2013 yılının sonuna kadar da e-fatura uygulamasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflere ait listelere www.efatura.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Bu çerçevede, söz konusu listedeki mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar; satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları yukarıda belirtilen sınırları aşıyorsa e-fatura uygulamasına dahil olacaklardır. e-Fatura uygulaması başvuru şartlarına ve detaylı bilgiye www.efatura.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

e-Fatura Başvurusu için yapmanız gereken;

e-Fatura uygulamasından yararlanmak için üç farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu kapsamda;

  • Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış kurumların bilgi işlem sistemleri kullanılarak yapılan özel entegrasyon,
  • Bilgi İşlem Sistemi altyapınızın yeterli olması durumunda Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu,
  • Başkanlığımız tarafından www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz olarak sunulan GİB Portal

yöntemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler posta yoluyla veya elektronik ortamda başvuru yapabilmektedir.

Posta yoluyla başvuru yapmak isteyen mükelleflerin başvuru belgelerini “Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I) İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mali Mühür Sertifikanızı ve şifrenizi edindikten sonra e-Fatura Uygulamasını e-Fatura Portalı aracılığı ile kullanmaya başlayabilirsiniz. e-Fatura Uygulaması aracılığı ile oluşturulan e-Faturalarınız, Portal Hesabınızdan gönderilebilecek tarafınıza gönderilen e-Faturalar alınabilecektir.

e-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini  bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek  isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. Ancak  14/12/2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği  ile zorunluluk getirilen mükelleflerin  31/12/2013  tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları Başkanlıkça bu  tarih itibariyle  aktive edilecektir.

Ürün ve hizmet seçerken aşağıda yazılı hususlara dikkat edilmelidir.

  • 3(üç) veya 5 (beş) yıllık mali mühür sertifikalarından yalnızca biri seçilebilir.
  • Masaüstü veya USB akıllı kart okuyucuları e-Fatura Portalının kullanımı için daha uygundur.
  • Masaüstü ve USB (mini) akıllı kart okuyucularından yalnızca biri seçilebilir.
  • HSM kurulum ve yerinde sertifika alma hizmeti, mali mührün kullanımında yüksek performans ihtiyacı olan ve e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla kullanacak mükellefler için uygundur. (Kabul edilen donanımsal güvenlik modülünün (HSM) teknik özellikleri içinhttp://mm.kamusm.gov.tr/uyumlu%20donanimlar/web sayfasını ziyaret ediniz.)

Ayrıntılı bilgi için; http://mm.kamusm.gov.tr/ web sayfasını inceleyebilir veya bilgi@kamusm.gov.tr e-posta adresine başvurabilir veya Kamu SM Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme Birimini telefonla arayabilirsiniz.

Kamu SM Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme Birimi İletişim Bilgisi:

Telefon                                :    0262 648 18 18

Fax                                       :    0262 648 18 00

E-posta                               :    bilgi@kamusm.gov.tr