Değerli Grup Üyemiz; Grubumuzun olağan genel kurulu;
aşağıda yazılı gündemle 07 Nisan 2017 Cuma günü Saat 14.00’de
Odamızın Mustafa Özyürek  (-2)  salonunda yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin katılımını önemle rica ederiz.

GÜNDEM
1. Açılış
2. Divan’ın oluşturulması
3. Genel Bilgilendirme
Yürütme Kurulu
Yönetim Kurulu
4. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE REFERANDUMUN KONUŞULMASI
5. Dilek ve öneriler
6. Kapanış
BASIN BÜLTENİ VE TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ