Ekmeğimize ve aşımıza sahip çıkmak için,
dayanışma, paylaşma, birlikte karar alma ve birlikte yönetmek için;

..