HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VE MESLEK MENSUPLARIMIZIN TAHSİLAT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DAİR ÇAĞDAŞ GRUBUN TÜRMOB GENEL KURULUNA TEKLİFİ
Meslektaşlarımızın en önemli sorunu haksız rekabeti çözdük. Bu soruna hızlı ve gerçekçi çözümler üretmek için bir yazılım geliştirdik. Geliştirdiğimiz yazılımla meslektaşlarımızın çalışmalarını takip ederek haksız rekabeti ortadan kaldıracağız.

Yazılım, işletmelerin işleri ile ilgilenen meslektaşlarımızın işi bırakma ve işe başlama koşullarını takip ederek bu konudaki eşitsizliği yok edecek. Adaletsizliği fark edip yaptırım uygulanabilecek. Böylece ücretin tespitindeki sorunu da ortadan kaldıracak.

Anlaşmalı bankalarla entegresi sayesinde tahsilatın bankalar üzerinden yapılmasını sağlayacağız ve böylece meslektaşlarımızın tahsilat sorununu ortadan kaldıracağız.

Programın asıl amacı, elektronik ortamda alınacak sözleşmeler ve içerdiği ücretin asgari ücrete uygunluğunun denetimidir. Bu denetim meslek mensuplarının odaları, meslektaşları ve müşteri ile ilişkilerine yasal zemin oluşturacaktır.

Program, sözleşmelerin internet ortamında yapılabilmesi nedeniyle 6 ayda bir verilmesi zorunlu işlerden olan müşteri bildirim listesi otomatik olarak yapılmış olacağından ve damga vergisi beyannamesinin otomatik olarak düzenlemesini sağladığından meslektaşlarımızın işini kolaylaştıracaktır. İnternet ortamında kullanılacak yazılım dünyanın her yerinden tek tuşla sözleşme oluşturabilecek.

Böylece, ücret alınmadan hizmet vermeyi engellemiş oluyoruz. Ücret ödemeyen müşterinin başka meslek mensuplarından hizmet almasınının da önüne geçiyoruz. Muhasebe bürolarında bağımlı çalışan meslektaşlarımızın iki yıl süreyle çalıştıkları büroların müşterilerini transfer etmesine dur diyoruz.

Haksız rekabetle mücadelede başarıya ulaşabilmek için Genel Kurul’a programın kullanılma zorunluluğunu doğuracak bir mesleki kararla geliyoruz. Bu zorunlulukla, kapsam dışı takip edilemeyen bir işletme ve meslek mensubu kalmayacağı gibi, hatalı işlem yapılması engellenecektir.

Böylelikle mesleğimizin gelişiminin önünde en önemli engel olan haksız rekabet sorununu ortadan kaldıracağız. Başarımız, mesleğimizin başarısı olacaktır.