TOPLANTI
Grubumuzun Genel Üye Toplantısı
14 Aralık 2018 Cuma günü saat 14:00 te
aşağıdaki gündemle ASMO Mustafa Özyürek
Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Gündem
1- Açılış
2- Divanın oluşturulması
3- Başkanın açılış konuşması
4- Oda Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgilendirmesi
5- Nisbi aidat
6- Yeni üyelerin ta
nıtılması
7- 2019 oda seçim takvimi
8- Dilek ve öneriler