Amaç ve İlkeler

Çağdaş Grup üyeleri, grubun tüzük ve ilkelerine uymak zorundadır.

Grubun yapılanması ve organlarının oluşumu demokratik olacaktır. Tüm çalışma ve kararlarda demokratik işleyiş sağlanacak eleştiri ve özeleştiri mekanizması en iyi şekilde işleyecektir

Üyelerin tümünün seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları için tüm demokratik kanallar grup üyelerine açıktır.

Grup hiçbir kurum ya da kuruluşun vesayeti altına giremez, kararlar grup üyelerinin özgür iradelerini yansıtacak ölçüde bağımsız olarak verilir.

Üyeler grubun ilke ve görüşlerini yaşama geçirmek üzere belli görevlere önerilir ya da seçilirler. Göreve seçilmede Ölçü mesleğimize ve meslek mensuplarımıza yararlılıktır,

Grup organları ve üyelerinin olaylara ve sorunlara yaklaşımı çağa, yeniliklere uygun olmak zorundadır

Grup üyeleri insan haklarına ve hukukun üstünlüğü prensibine saygılıdırlar,

Tüm çalışma ve kararlarda demokratik işleyiş, eleştiri ve özeleştiri sisteminin işlemesi esastır.

Çağdaş Grup`ta katılımcılık üretkenlik ve paylaşımcılık esastır.

Grup üyeleri meslek etik ve ahlak kurallarına uymak zorundadır.

Temel değerlerimiz

 • Meslek etik değerlerine uymak ve sahip çıkmak
 • Meslek mensupları arasında eşitlik
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Şeffaflık
 • Sürekli eğitim
 • Çözüm üreticilik
 • Mesleki ve sosyal sorumluluk
 • Paylaşımcılık
 • Sır saklama
 • Katılımcılık
 • Özveri
 • Dinamizm