Misyon

Mali müşavirlik mesleği, işletme ve dünya ekonomisine katma değer sağlayan önemli bir meslektir.
Meslek mensuplarımızın bilgi ve teknolojik ekipmanlarını biriktiren, uluslararası beklentilerine uygun hizmetleri sunmayı hedefliyoruz.

Sürekli eğitim faaliyetleriyle meslek mensuplarımızın bilgilerini ve tüketimini artırmayı ve güncellemeyi amaçlıyoruz.
Müşterileri ön planda tutarak, hizmet kalitemizi sürekli olarak yükseltmeyi hedefliyoruz.

Meslek mensuplarımızın etik ve meslek kurallarına uygun hareket etmelerini teşvik ediyoruz.

Müşterilere yönelik hedeflere yönelik hizmetler sunarak, müşteri portföyümüzü genişletmeyi amaçlıyoruz.

Teknolojik yaşamları yakından takip ederek, en son teknolojik çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

Hızlı ve etkili çözümler üreterek, hizmet iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Meslek mensuplarımızın mesleki bilgileri ve kullandıkların yanı sıra, yönetim amaçlı de geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

İşletmelerin finansal performanslarını analiz ederek, verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Mesleki etik kurallara uymayı esas alarak, güvenlik güvenini kazanmayı hedefliyoruz.

Meslek mensuplarımızın lider vasıflarını geliştirerek, endüstriyel ahlaki değerleri ve sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Rektöre sadece finansal danışmanlık değil, aynı zamanda işletme danışmanlık hizmetleri de sunarak, ticari gelişimlerine yatırımda bulunmayı hedefliyoruz.

Mesleki standartlarımızı yükselterek, meslek mensuplarımızın itibarını artırmayı amaçlıyoruz.

Mesleki çalışanlarımızın harcamaları, güçlerini artırmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.