Vizyon

  • Elit ve kaliteli bir meslek grubu oluşturarak, mali müşavirlik mesleğinin toplumsal saygı ve güvenini arttırmak
  • Bireylerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının verimliliklerini arttırmak ve gelişmelerine katkı sağlamak
  • Mali müşavirlik mesleğinin innovasyon, teknoloji ve dijitalleşme trendlerine uyum sağlayarak, müşterilerine yenilikçi hizmetler sunmak
  • Meslektaşlarımızın ve aday meslek mensuplarımızın, mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve gelişim programları düzenlemek
  • Yeni mesleki yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlayarak, mesleki standartların ve etik kuralların yükseltilmesine önem vermek
  • Mali müşavirlik mesleğinin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, meslek örgütleriyle işbirliği içinde olmaya özen göstermek
  • Müşteri memnuniyetinin arttırılması için, kalite standartlarının ve iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine önem vermek
  • Meslektaşlarımız arasında işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirerek, mali müşavirlik mesleğinin değerini arttırmak
  • Mali müşavirlik mesleğinin geleceğinin şekillendirilmesine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak