Dünya üzerinde gördüğünüz güzel olan her şeyde kadın emeği vardır.